Mine kort

For å kunne fylle på, refundere og se oversikten over ditt Cashless-kort, må kortet ditt være registrert og knyttet til deg som bruker og rettmessig eier. Er du allerede en registrert bruker kan du logge deg inn ved å klikke her. Dersom du ikke har en registrert bruker, kan du registrere en ny bruker ved å klikke her.