Cashless er en elektronisk betalingstjeneste som gjør dine kjøp enklere og raskere - som igjen betyr mindre kø!

Cashless erstatter vanlige betalingskort, kontanter og tradisjonelle papirbonger som betalingsmiddel.
Tjenesten koster kr 50,- og inkluderer et Cashless- kort som kan benyttes på en rekke festivaler, konserter og arrangementer i Norge.
Selve Cashless-kortet er et RFID kort for kontaktløs betaling, og kortet er kryptert for å ivareta nødvendig sikkerhet for å utføre pengetransaksjoner.
Når du handler med Cashless – kortet, skannes kortet i kassen og beløpet trekkes fra kortets saldo. Transaksjonen tar kun et par sekunder og det er ingen kostnader med bruk av kortet. Selve kortet har en gyldighetsperiode på ett kalenderår.

Påfylling av penger på Cashless-kortet

Cashless-kortet fylles på ved egne påfyllingsstasjoner inne på arrangementsområdet. Kortet kan fylles på så mange ganger man ønsker, og saldo fremkommer i displayet på kassene hver gang man handler. Påfylling kan også gjøres online her.

Refundering av ubrukt beløp

Ubrukt beløp etter arrangementet kan refunderes tilbake til egen konto, eller brukes på andre Cashless arrangement i gyldighetsåret til kortet. Ønsker du å refundere ubrukt beløp;

HENT UT EN REFUNDERINGSKVITTERING FØR DU FORLATER ARRANGEMENTET!

Refunderingskvittering hentes ut på påfyllingsstasjonene, og må registreres under«Refunder» for å tilbakeføre beløpet til egen konto. Refunderingskvittering kan kun hentes ut så lenge kortet er gyldig. Etter utløp av gyldighetsdato må kortet sendes inn for manuell refundering. Det er ingen tidsbegrensning på refundering!

Finanstilsynet krever at alle refusjoner skal foregå mellom to registrerte konti, og derfor må denne transaksjonen gjøres fra en registrert bruker.

På ubrukt beløp som ikke er hentet ut før kortets gyldighetsdato utløper, tilfaller det et administrasjonsgebyr. Les mer om dette i Avtalevilkårene.

Hvorfor sende inn kortet dersom man ikke har en refunderingskvittering?

Kortet må sendes inn da ubrukt beløp er fysisk lagret i selve kortet, og kortet må tømmes manuelt for å kunne overføre dine penger tilbake til din konto. Tar man ut en refunderingskvittering tømmes kortet elektronisk, beløpet settes på en mellomværende konto, og du mottar en refunderingskvittering som knytter DITT beløpet til nettopp DITT kort. 

Sperring av Cashless-kort

Mistet Cashless-kort kan sperres for misbruk ved å kontakte informasjonsskranken til Cashless på arrangementet. Mistet kort erstattes ikke, men ved å kjøpe et erstatningskort kan utestående saldo overføres til dette kortet. Mistet kort kan KUN sperres på selve arrangementet av Cashless personell, for å identifisere rettmessig eier av kortet. Les mer om dette i Avtalevilkårene.