Klovner i Kamp + Casa Murilo + Carnival Kids
Start Dato/Tid: lørdag 25. oktober 2014
Slutt Dato/Tid: lørdag 25. oktober 2014
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
UIA14
Sted: Samfunnet i Ås
Beskrivelse:
For mer info se:  www.ukaiaas.no
Opprettet av SuperUser Account den tirsdag 7. oktober 2014 12.43