Veronica Maggio
Start Dato/Tid: lørdag 15. mars 2014
Slutt Dato/Tid: lørdag 15. mars 2014
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
UIB14
Sted: UKEteltet Koengen
Beskrivelse:
For mer info se: www.uken.no
Opprettet av Cashless ESPOS den torsdag 6. februar 2014 23.00