Lissie
Start Dato/Tid: fredag 21. mars 2014
Slutt Dato/Tid: fredag 21. mars 2014
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
SIA14
Sted: Samfunnet i Ås
Beskrivelse:
For mer info se:  www.samfunnetiaas.no
Opprettet av Cashless ESPOS den tirsdag 7. januar 2014 23.00