Backstreet Boys
Start Dato/Tid: tirsdag 11. mars 2014
Slutt Dato/Tid: tirsdag 11. mars 2014
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
UIB14
Sted: UKEteltet Koengen
Beskrivelse:
For mer info se:  www.uken.no
Opprettet av Cashless ESPOS den torsdag 2. januar 2014 23.00