Kiss
Start Dato/Tid: lørdag 8. juni 2013
Slutt Dato/Tid: lørdag 8. juni 2013
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
VSS13
Sted: Viking Stadion, Stavanger
Beskrivelse:
Opprettet av Cashless ESPOS den søndag 24. februar 2013 23.00