Høstarrangementet - Norges Bygdeungdomslag
Start Dato/Tid: fredag 14. oktober 2016
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
NBU16
Sted: Rogaland
Beskrivelse:

For mer info se:  www.nbu.no

Opprettet av Cashless ESPOS den tirsdag 23. februar 2016 08.02