Festivaldagen(Karpe Diem, Arif, OMVR,BMI
Start Dato/Tid: lørdag 5. mars 2016
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
UIB16
Sted: Norges Handelshøyskole
Beskrivelse:

For mer info se:  uken.no

Opprettet av Cashless ESPOS den mandag 25. januar 2016 10.23