Samfunnet i Ås
Start Dato/Tid: fredag 1. januar 2016
Slutt Dato/Tid: lørdag 31. desember 2016
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
SIA16
Sted: Samfunnet i Ås
Beskrivelse:

For mer info se:  www.samfunnetiaas.no

Opprettet av Cashless ESPOS den fredag 22. januar 2016 07.51