Promenadekonsert
Start Dato/Tid: onsdag 30. september 2015
Slutt Dato/Tid: onsdag 30. september 2015
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
UIT15
Sted: Studentersamfundet i Trondheim
Beskrivelse:
For mer informasjon se: www.uka.no
Opprettet av Cashless ESPOS den mandag 5. oktober 2015 18.43