Trang Fødsel
Start Dato/Tid: lørdag 22. mars 2014
Slutt Dato/Tid: lørdag 22. mars 2014
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
UIB14
Sted: Norges Handelshøyskole
Beskrivelse:
For mer info se: www.uken.no
Opprettet av Cashless ESPOS den mandag 17. februar 2014 23.00