Rød Snø
Start Dato/Tid: fredag 20. mars 2015
Slutt Dato/Tid: lørdag 21. mars 2015
Recurring Event: Engangs Arrangement
Viktighet: Normal Prioritet
Arrangementskode:
ROS15
Sted: Mo I Rana
Beskrivelse:
For mer info se: www.rodsnofestival.no
Opprettet av Cashless ESPOS den lørdag 7. mars 2015 11.45